First Drive

Risikoforhold ved vejene

Risikoforhold ved vejene

Vejens omgivelser:
Bebyggelse, bebyggelsens tæthed, bevoksning, skov, åbne marker, havet, søer, broer mv. langs vejen.

Vejens udstyr eller standard:
Kørebanens bredde, kørebanebelægningens art og tilstand, køre-banestriber, vejbump, fortov, cykelsti, fodgængerfelt og vejbelysning.

Vejens forløb:
Bakker, sving, vej indsnævring, vejkryds, rundkørsler og jernbane-overkørsler.

Vejens brug:
Trafikkens tæthed og art eventuelt bestemt af lokale mål (skole, station, indkøbscenter, sportsplads mv.)

Vejens type (klasse):
F.eks. Motorvej, motortrafikvej, mindre betydende vej eller opholds og legeområde, gågade, trafiksaneret vej, tunnel

Har du nogle spørgsmål?

Vi ved, det kan være svært at overskue alle regler og lovbestemmelser. Er der noget, du vil vide så spørg os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Ring på +4526161161 eller skriv.

Du kan altid komme til GRATIS introaften og se om vi lever op til dine forventninger.

Tilmeld dig nu!

First Drive thumb up thumb down users

95.35

% Tilfredshed