Vigtigt -husk kørekort til prøverne

Husk dit kørekort til prøverne når du skal generhverve kørekort.

Hvis du har en betinget dom, skal du huske at medbringe dit kørekort til prøverne sammen med ansøgningen.

Har du mistet dit kørekort, skal du sørge for at få et erstatningkørekort på politistationen, inden du møder op.

Møder du op til en prøve uden noget kørekort bliver du afvist, dvs du skal betale et nyt prøvegebyr.

Grunden er at din ret til at køre bil er betinget af at du gennemfører en teoriprøve og en praktisk prøve.