Glatbanekursus – en del af køreundervisning

krelrernes-kretekniske-anlg-67093311-1474028527331
Glatbanekursus. Du kan tidligst komme på glatbane, når du har gennemført samtlige obligatoriske lektioner i teori samt alle kørelektioner frem til det køretekniske kursus på køreteknisk anlæg (glatbane). Glatbanekursus skal være gennemført inden du går til praktisk køreprøve. Der er ingen krav om, at du skal have bestået teoriprøven før glatbanen.

På glatbanekursus får du bl.a. en oplevelse i hvordan en bil reagere når du overskrider dens grænser for at bevare vejgrebet.

Det køretekniske kursus markerer ifølge Kørekortbekendtgørelsens § 49 afslutningen på køreundervisningen til:

  • motorcykel (kategori A1, A2, A)
  • almindelig bil (kategori B)
  • bestemte kategorier for lastbil (kategori C1, C, C/E)
  • bestemte kategorier for bus (kategori D1, D..)

VARIGHED

  • Bil (kategori B): Mindst 4 lektioner a mindst 45 minutters varighed (BEK, § 60, Stk. 2)